THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG [4/21/]
Trước nhu cầu hội nhập và xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra càng mạnh mẽ trong công tác giáo dục và nhu cầu thị trường ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên liên quan đến lĩnh vực Hóa và Môi trường. Để chủ động tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ trong công tác đào tạo, Nhà trường đã thiết lập hồ sơ, xây dựng quy trình và tiến đến thành lập Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung (gọi tắt là Viện). Việc thành lập Viện, hoạt động theo cơ chế tự chủ góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong tình hình hiện nay.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung:
1.Chức năng 
            Viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thực hiện các chức năng: Tổ chức, quản lý, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học (chương trình/đề tài/dự án,…) của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thuộc lĩnh vực Hoá học, Môi trường và liên quan.
2.Nhiệm vụ
            2.1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Chế tạo vật liệu mới, ăn mòn vật liệu, lan truyền ô nhiễm, biến đổi khí hậu, phóng xạ môi trường, bản đồ môi trường; Điều tra, đánh giá, khai thác và sử dụng hợp lý năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; Phòng ngừa, ứng phó, khôi phục và khắc phục sự cố môi trường; Xử lý nhiễm độc hoá chất và xử lý ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất, thảm thực vật, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại); Quản lý và giám sát môi trường.
     2.2. Dịch vụ KH&CN: Lập đề án đầu tư, thẩm tra, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các hồ sơ dự thầu; Thực hiện các dịch vụ KH&CN về quan trắc, phân tích, kiểm định chất lượng và thông tin về môi trường; Tư vấn, thẩm tra, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên.
3. Quyền hạn
3.1. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo năng lực nghề nghiệp và yêu cầu công việc trong đơn vị; Quyết định Hợp đồng, miễn hợp đồng; Đào tạo/bồi dưỡng ngắn hạn nhân viên thuộc thẩm quyền; Quản lý tài chính; Quản lý LAB của Phòng thí nghiệm Hóa nước, các tài sản khác được Nhà trường giao theo quy định.
3.2. Xây dựng và phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện.
3.3. Quản lý và tổ chức triển khai các chương trình/đề tài NCKH /dự án,… thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3.4. Hợp tác, tổ chức và triển khai chuyển giao công nghệ.
3.5. Mời các chuyên gia, nhà khoa học cộng tác với Viện.
3.6. Hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, cá nhân; liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ Khoa học và Công nghệ.
Định hướng các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên của Viện:
- Hoàn thiện quy trình phân tích chuẩn về các chỉ tiêu môi trường;
- Nghiên cứu về vật liệu mới: vật liệu cách âm cách nhiệt, vật liệu chịu lửa, vật liệu nano, vật liệu khử trùng, vật liệu hấp phụ, vật liệu làm sạch nước, vật liệu xử lý các bệnh động học cây trồng, vật liệu cải tạo hồ nhân tạo,...;
- Nghiên cứu về sự biến đổi và xử lý các thành phần độc chất ở các đối tượng khác nhau (khí, đất, nước, thảm thực vật);
- Nghiên cứu về sự ăn mòn vật liệu dưới tác động của yếu tố hóa học;
- Nghiên cứu về lĩnh vực Hóa dầu;
- Nghiên cứu, xây dựng mô hình dự báo và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại;
- Lan truyền ô nhiễm: các kịch bản về sự dịch chuyển chất gây ô nhiễm;
- Biến đổi khí hậu: văn bản pháp quy, các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; các giải pháp thích ứng với khí hậu khu vực;
- Quản lý môi trường: Văn bản pháp quy, sử dụng công cụ máy tính để số hóa bản đồ, đánh giá sự ô nhiễm, giải pháp xử lý ô nhiễm,…
- Áp dụng các công nghệ tiên tiến để dự báo mức độ lan truyền ô nhiễm, xử lý ô nhiễm môi trường;
- Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác đào tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Định hướng các lĩnh vực đào tạo của Viện:
Viện đang triển khai tổ chức phối hợp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
Kết luận:
Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Viện Nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín về nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa ứng dụng và Môi trường. Các hoạt động của Viện nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng là đào tạo nâng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, từng bước đáp ứng nhu cầu cho công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực.
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn