THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG [4/21/]
            Ngày nay, công tác nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng và bắt buộc đối với tất cả giảng viên đại học. Với trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đây cũng là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ giảng dạy. Việc hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của tập thể và cá nhân cán bộ giảng dạy trong Nhà trường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn thúc đẩy tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ góp phần xây dựng đất nước.
Kể từ khi trường Trung học Xây dựng Số 6 được nâng cấp thành trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 và đến nay là trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định: đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, thông qua nghiên cứu khoa học để xây dựng đội ngũ, phát triển năng lực khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nói riêng và phục vụ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2012, nhà trường đã đề ra các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp thi, kiểm tra, công tác quản lý, biên soạn giáo trình, các nguồn tư liệu phục vụ đào tạo. Ngoài ra nhà trường còn triển khai xây dựng nội dung các ngành học mới để mở rộng ngành nghề đào tạo và nghiên cứu ứng dụng lý thuyết các môn học vào việc sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
Mặc dù khối lượng giờ giảng bình quân của giáo viên nhà trường giai đoạn này là khá cao, hầu hết vượt giờ chuẩn từ 30-50%, nhưng nghiên cứu khoa học vẫn là công tác được cán bộ, giảng viên hết sức coi trọng. Số đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến đã thực hiện trong các năm học phần lớn đều tập trung vào việc biên soạn giáo trình, bài tập, tài liệu tham khảo, ngân hàng đề thi cho các môn học đối với các hệ đào tạo trong nhà trường. Cùng với đó là các sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý đào tạo để giúp cho công tác này ngày càng tốt hơn. Một số đề tài cấp bộ và cấp tỉnh đã được cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia. Tuy vậy, công tác nghiên cứu khoa học vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên và đội ngũ giáo viên trẻ. Các dạng đề tài đăng ký còn kém phong phú và ít có khả năng ứng dụng vào thực tiễn đời sống.
Trong những năm tới, trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ luôn tập trung nâng cao chất lượng đầu ra của các công trình nghiên cứu khoa học, tiến tới mục tiêu nhận được các đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước mang tính ứng dụng cao để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước và trọng tâm là khu vực Miền Trung - Tây nguyên.
Nhà trường luôn luôn xác định để có một sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến cần một quá trình lao động sáng tạo với nhiều giai đoạn thực hiện. Trước hết là Nghiên cứu Cơ bản với kết quả là các phát minh sáng chế và hệ thống cơ sở lý luận, tiếp theo là Ứng dụng, có nghĩa là đưa công nghệ mới vào thực tiễn đời sống và sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và qua từng thời kỳ. Phát triển hơn nữa là phổ biến sử dụng (áp dụng) rộng rãi, sản phẩm công nghệ trở thành những công cụ chung của nhân dân lao động. Trong thời đại thông tin toàn cầu hiện nay, mỗi giảng viên đại học dễ dàng tiếp cận với công nghệ tiên tiến của thế giới.Tuy nhiên, để ứng dụng tốt được tài sản kiến thức tiên tiến đó còn cần rất nhiều nỗ lực học hỏi, nhận thức, trăn trở, cân nhắc và thử nghiệm.
 
http://khoakientruc.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image001(1).jpg
Hội nghị Khoa học Kiến trúc Nam Trung bộ năm 2015
Cùng với điều kiện ngày một tốt hơn về cơ sở vật chất, máy móc thí nghiệm, …, nghiên cứu Ứng dụng sẽ là loại hình nghiên cứu khoa học chiếm tỷ trọng lớn so với nghiên cứu Cơ bản và các loại nghiên cứu khác của trường Đại học Xây dựng Miền Trung trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà trường cũng chú trọng việc hệ thống các Luận văn và Luận án của các nghiên cứu sinh - giảng viên trong trường để hướng các đồng nghiệp đi sâu về nghiên cứu Ứng dụng. Từ đó khẳng định nhà trường đang đúng hướng trong quá trình tiếp thu kiến thức tiên tiến để phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với các điều kiện địa phương.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẵn sàng đầu tư và nỗ lực để mời các giáo sư thỉnh giảng và đại diện các tổ chức khoa học công nghệ hiện đại từ các nước phát triển đến phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao kinh nghiệm của họ trong việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất và đời sống. Đây là khâu vẫn còn yếu và còn thiếu trong nghiên cứu khoa học ở nước ta. Nhiều đề tài khoa học không có phần thực nghiệm vì lí do thời gian và kinh phí, hoặc nếu có chỉ là hình thức và theo “bệnh thành tích”, hầu như không có đề tài nào phải thay đổi công nghệ hoặc thừa nhận thất bại sau thử nghiệm thực tiễn. Có lẽ vì vậy mà số đề tài “bỏ ngăn kéo” đến nay nhiều hơn hẳn những công nghệ được phổ biến áp dụng. Tuy nhiên, việc sẵn sàng chuẩn bị các hệ thống cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thiết bị, v.v.) và luôn cập nhật các quy định, hướng dẫn về công tác nghiên cứu trong nhà trường, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực nghiệm cũng như liên doanh liên kết với các cơ sở sử dụng sản phẩm Khoa học công nghệ, vì vậy hy vọng thời gian tới khả năng thành công và tiếp cận thực tiễn cuộc sống của các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ nâng cao hơn.
Ở các nước tiên tiến để hoàn thiện và công nhận sản phẩm công nghệ luôn cần quy trình thực nghiệm rất bài bản, trong đó sự kết hợp giữa các nhà sáng chế, nhà công nghệ với nhà sản xuất, sử dụng công nghệ là rất chặt chẽ, có trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng, có luật định về sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghệ. Ở nước ta cũng cần thực hiện như vậy mới thực sự ứng dụng được các sản phẩm công nghệ tiên tiến vào thực tiễn cuộc sống. Trước hết, nhà trường sẽ tăng cường liên kết với các đối tác nhằm tạo được môi trường thực nghiệm hiệu quả, thực hiện tốt việc chuyển giao công nghệ, làm cầu nối mật thiết từ các nhà sáng tạo sản phẩm công nghệ tới người sử dụng công nghệ. Thông qua quy trình thực nghiệm sẽ có những thông tin và phản hồi cần thiết để điều chỉnh sản phẩm khoa học và công nghệ, hơn nữa từ thực nghiệm xác định các lựa chọn tối ưu và phát sinh được những giải pháp ứng dụng riêng cho địa phương, cho đối tượng sử dụng công nghệ cụ thể.
Khu vực Miền Trung và Tây nguyên là địa bàn còn nhiều nhu cầu và tiềm năng ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến. Vì vậy, nhiệm vụ và cơ hội trong công tác nghiên cứu khoa học của thầy trò trường Đại học Xây dựng Miền Trung là rất cần thiết và rất thuận lợi. Gắn liền công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đồng thời sẽ tạo điều kiện đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của ngành Giáo dục Đào tạo ở nước ta hiện nay.
TS.KTS. Trịnh Hồng Việt
Phó Hiệu trưởng
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn